DUYURULAR

YATLARDA COVID-19 ÖNLEMLERİ

19/03/2020 Perşembe

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Sayı : 94161151-499

Konu : COVID-19 Önlemleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 23/03/2018 tarihli ve 94161151-499-44 sayılı yazımız.

İlgi yazımızda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Yatlara Yapılacak Sağlık İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin İşbirliği Protokolü imzalandığı belirtilerek yurtdışından gelen yatlara uygulanacak sağlık işlemlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Seyir İzin Belgesi Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılacağı belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, dünyada COVİD-19 salgını yaşanmakta olup Dünya Sağlık Örgütü 30.01.2020 tarihinde “uluslararası halk sağlığı acil durumu” ilan etmiştir. Salgın, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir. Salgının seyri doğrultusunda gemilere yönelik olarak ilave önlemlerin alınması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu nedenle yurtdışından gelen yatların sağlık işlemlerinin Seyir İzin Belgesi Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılması uygulaması askıya alınmış olup, bu yatların sağlık işlemleri ekte belirtilen Sağlık Denetleme Merkezlerince yürütülecektir.