DUYURULAR

2020 Yılı Katkı Payları, Plaket, Belge Ücreti Ve Seyir İzin Belge Ücretleri

19/02/2020 Çarşamba

 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü' nün 06.02.2020 tarih ve E.118176 sayılı yazısı ile Deniz Turizmi Yönetmeliği uyarınca 2020 yılı için Bakanlık Makamlarının 30.01.2020 tarihli ve E.92236 sayılı Oluru ile belirlenen katkı payı, teminat, belge, plaket ve seyir izin belgesi ücretleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen harçların ekli listelerdeki belirtilen miktarlarda uygulanmasının uygun görüldüğü belirtilmektedir.