DUYURULAR

5683 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

24/05/2012 Perşembe

  

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan İlgili yazıda özetle;
 

 1- Yabancıların ülkemizde kalış sürelerine ilişkin düzenlemelerin, ülkemizde uzun süreli kalma niyetini taşıyan yabancılar için caydırıcı olabileceği, özellikle deniz turizmi amacıyla ülkemize gelen yat sahiplerinin komşu ülkeleri tercih edeceği, ikamet izni almak için keybedecekleri zamanı göz önünde bulundurarak ziyaret amacından vazgeçebilecekleri, ülkemizin turizm gelişlerini olumsuz etkiliyebileceği yönünde, gerek sektör örgütleri tarafından gerekse yazılı ve görsel medyada yer alan haberlerle eleştirilerin getirildiği, söz konusu uygulamanın tümüyle ikamet izni alınmasına yönelik olması yerine turizm sektörü yararlanıcıların durumlarına göre özel muafiyet ve istisnalarla yeniden düzenlenmesinin ülke turizmi açısından yararlı olacağının dile getirildiği,
 

 2- Yat turizmi amacıyla vizeyle veya vize muafiyetinden istifade ederek ülkemize gelen yat sahibine, eşine, çocuğuna, yat mürettebatna ve yatta görevli diğer personelin ikamet izni işlemlerinde Deniz Turizmi Yönetmeliğine göre düzenlenen ve Liman Başkanlığı birimlerince onaylı Seyir İzin Belgesi’nin (Yat Kayıt Belgesi- Transitlog) esas alındığı, bu belge, anılan yönetmelik gereğince yatla ilgili tüm beyan ve işlemleri içermesi sebebiyle herhangi (bağlama sözleşmesi, yat mürettebatı sözleşmesi, gemici belgesi, gelir belgesi gbi) başka bir belge ibrazı istenmediği,
 

 3-Ayrıca, İkamet işlemlerinde konaklanacak yere ait beyan edilen ev, otel, pansiyon gibi ikamet adresi dışında yatta kalmak isteyenler için yatlar ikamet adresi olarak kabul edildiği,bildirilmektedir.