DUYURULAR

MLC 2006 UYGUNLUK BELGESİ HAKKINDA

22/05/2018 Salı

 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 17.05.2018 tarih ve E.39472 sayılı yazısı ve Liman Başkanlıkları, Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşları ve D.T.O.’na  gönderilen ilgi yazı ile;

        - MLC Sözleşmesine Türkiye olarak henüz taraf olmamamıza rağmen, anlaşmaya taraf olan ülkeler tarafından yapılan Liman Devleti Denetimlerinde Türk Bayraklı gemilere bu sözleşme hükümleri kapsamında eksiklik ve tutuklama maddeleri yazıldığı,

        - Türk Bayraklı gemilerin liman devleti denetimlerinde MLC 2006 Sözleşmesi kapsamında eksiklik veya tutuklama durumu yaşanmaması adına Sözleşmeye uygunluklarının yanı sıra, MLC 2006 Uygunluk Sertifikasının bulunmasının da önem arz ettiği,

        - Bu kapsamda, geçerli MLC 2006 Uygunluk Sertifikası bulunmayan gemilerin anılan Sözleşme uyarınca belgelendirilmelerinin, 18.01.2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği" nin 23. Maddesi d) fıkrasında belirtilen çerçevede, yetkilendirilmiş klas kuruluşları tarafından 3 ay içerisinde tamamlanması ve konunun takibinin geminin klas sertifikasını düzenleyen yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yapılması gerektiği,

        - Bu itibarla, uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerin MLC 2006 Sözleşmesi kapsamında uygunluk sertifikası ile belgelendirilmelerinin ilgi yazı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tamamlanması, yapılacak olan ön sörvey, program dışı denetimler ile belgelendirme denetimlerinde konunun takip edilmesi ve sektöre duyurulması hususu istenmektedir.