DUYURULAR

Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

26/12/2017 Salı

Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 19 Aralık 2017 tarih ve 30275 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.Yayınlanan Yönetmelik ile, 18.2.2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliğin 15/B maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi "İdare GTYM'yi kendisi işletebileceği gibi GTYM'nin işletimini bir GTH otoritesine devredebilir." şeklinde değiştirilmiştir.