DUYURULAR

İlkel Yapılı Ahşap Gemilerin Denetimi Hakkında

15/04/2022 Cuma

 

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 08.04.2022 tarih ve 283202 sayılı Ek'te sunulan yazıda özetle;

Bilindiği üzere daha önce Ticari Yat cinsi ile sörvey, kayıt ve belgelendirme işlemi yapılan kamarası, tuvaleti, lavabosu, mutfağı olan, gezi, spor ve eğlence amacıyla yararlanılan; ağırlıklı olarak ahşap malzemenin ve el ustalığının kullanıldığı, taşıdığı yolcu sayısı 36'yı (dahil) geçmeyen, geleneksel ve ilkel metotlarla inşa edilmiş, özel tasarımı haiz veya tarihi bir geminin kopyası veya benzeri olarak inşa edilmiş gemilerin 21.08.2017 tarihli ve 80368960-020-E.67246 sayılı Olur kapsamında ''İlkel Yapılı Ahşap Gemi'' olarak tanımlanmış olduğu ve bahse konu gemilerin SOLAS kapsamı dışına çıkartılarak Liman Devleti Kontrolü Denetimlerinin dışında kalmasının sağlandığı,

Bahse konu gemilerin, Yunanistan Denizcilik İdaresi tarafından Ege Adalarındaki limanlara ziyaretlerinde;

Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi (LL 66), Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi Bölüm V (SOLAS Ch. V), Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) ve Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC, 2006) kapsamında denetleneceği,

İlkel Yapılı Ahşap Gemi cinsindeki gemilerin mevzuat kapsamında yapılan denetimlerine ek olarak, Bakanlığın 29.04.2021 tarihli ve E-80368960-105.02.01-27808 sayılı yazısı ekinde gönderilen denetim formunda yer alan konular kapsamında da denetlenmesi ve sektöre konuyla ilgili bilgi verilerek farkındalık oluşturulması istenmektedir.

Bu doğrultuda, 30.04.2021 tarih ve 1316/456 sayılı Sirkülerimiz ile sektöre duyurusu yapılan "İlkel Yapılı Ahşap Gemilerin Uygunluk Kontrol Denetim Listesine" ilişkin, Bakanlığın 29.04.2021 tarih ve 27808 sayılı yazısı Ek'indeki liste kapsamında denetimlere devam edilmesi gerektiğinden, hatırlatma maksadıyla bahse konu Liste Ek'te sunulmaktadır.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/66612?fileName=298_1694_ilkel_yap_l_ah_ap_gemilerin_denetimi_hk.pdf