DUYURULAR

Tesislerin Bilgilendirilmesi Hakkında

08/10/2021 Cuma

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün 05.10.2021 tarih ve 64116 sayılı yazısında;

28.06.2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmeliğin

- "Mevcut tesisler" başlıklı 1 inci Geçici Maddesinde kısmi işletme izni belgesi almış mevcut tesislerin kısmi işletme izni belgesi geçerlilik süresinin 31.12.2021 tarihine kadar olduğu ve bu tarihten sonra işletme izni belgesi almaksızın faaliyetlerine devam edecek olan tesislere Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında işlem tesis edileceği;

- "Mevcut yüzer havuzlar" başlıklı 2 nci Geçici Maddesinde yüzer havuz işletme izni belgesi geçerlilik tarihi sona ermiş mevcut tesislerdeki yüzer havuzlara yönelik iş ve işlemlerde de Geçici 1 nci maddenin 1 nci  fıkrasının uygulanacağı yönünde hükümlerin bulunduğu ifade edilerek,

- Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki ve/veya kıyı ve sahil şeridi üzerinde kurulmuş, kapsam içi ve kısmı işletme izni olan mevcut tesislerin (tersane, tekne imal yeri ve çekek yeri) işletme izni/yüzer havuz işletme izni almak üzere mevzuata uygun belgeler ile İdareye başvurmaları gerektiği, aksi halde 31.12.2021 tarihi itibariyle söz konusu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında işlem yapılacağı belirtilmektedir.

Ayrıca, söz konusu yönetmelikte yer alan "Kapsam dışı tesisler" başlıklı Geçici Madde 3-"(1) Askeri tesisler, Sahil Güvenlik Komutanlığı tesisleri ve polis tesisleri hariç 13.2.2009 tarihinden önce faaliyete bulunan kapsam dışı tesisler, ilgili kurumlardan alınmış veya alınacak faaliyet konusuna uygun iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya faaliyet izni gibi belgelerini 31.12.2021 tarihine kadar İdareye ibraz etmek zorundadır" hükmü gereği, bu tesislerden bugüne kadar iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya faaliyet izni gibi belgelerini vermemiş olanların bu belgelerini 31.12.2021 kadar vermeleri gerektiği bildirilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/53711?fileName=1040_2668_tesislerin_bilgilendirilmesi_hk.pdf