DUYURULAR

Yatların Sağlık İşlemleri Hakkında (2)

08/07/2020 Çarşamba

 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 06.07.2020 tarih ve 94161151-499 sayılı, Ek'te sunulan yazıda özetle;

09.07.2020 tarihinden itibaren, daha önce Seyir İzin Belgesi (SİB) sistemi üzerinden otomatik onay verilen 50 net ton ve altı yatlar da dâhil olmak üzere, yurtdışından gelen tüm yatlara Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri'nce SİB sistemi üzerinden elektronik olarak sağlık onayı verileceği,

Bu çerçevede yat ile gelen kişilerin ateş taramaları ve semptom kontrollerine dair bilgilerin ilgili Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri'nce alınacağı, sağlık riski taşımayan yatlara SİB sistemi üzerinden elektronik olarak yurda giriş izni verileceği,

Yine yat ile gelen kişilerin "Yolcu Bilgi Formunu" tam olarak (kişi bilgileri, Türkiye içinde kalmakta olduğu adres, iletişim, semptom bilgileri) doldurmasının isteneceği ve yolculara COVID-19 bilgilendirme notu (Ek-2) verileceği ve bu formların ilgili İl Sağlık Müdürlüğü talep ettiğinde verilmek üzere Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri'nce bir ay süreyle saklanacağı,

Sağlık Bakanlığının COVID-19 Rehberine göre semptom tespit edilen kişilerin ise olası vaka algoritmasına göre yönetilerek hastaneye sevk edileceği ve yatın girişine gerekli sağlık kontrol önlemleri alındıktan sonra izin verileceği,

Ayrıca yatların sağlık işlemlerinin ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde yürütüleceği ve il düzeyinde alınacak ilave önlemlerin uygulanacağı hususları bildirilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/17787?fileName=792_1915_yatlar_n_sa_l_k_i_lemleri_hk.pdf