DUYURULAR

Koronavirüs Salgını ile İlgili Olarak Gemi ve Kıyı Personeli İletişiminin Güvenli Bir Şekilde Sağlanmasına Yönelik Rehber

07/05/2020 Perşembe

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen 4 Mayıs 2020 tarihli ve COVID-19(20)58 sayılı Ek'te sunulan yazıda, ICS'in "Koronavirüs Salgını ile İlgili Olarak Gemi ve Kıyı Personeli İletişiminin Güvenli Bir Şekilde Sağlanmasına Yönelik Rehberin" yayımladığı bildirilmekte olup, bahse konu rehber ve Türkçe özet çevirisi EK'te sunulmaktadır.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/17432?fileName=567_1315_koronavir_s_salg_n_ile_ilgili_olarak_gemi_ve_k_y_personeli_ileti_iminin_g_venli_bir_ekilde_sa_lanmas_na_y_nelik_rehber.pdf