DUYURULAR

Yedekli Seyir İşlemlerinde Kullanılan Deniz Araçları

21/04/2020 Salı

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün gereği Liman Başkanlıklarına gönderilen 20.04.2020 tarih ve E.24858 sayılı yazısı ile;

Gemi ve su araçlarının yedekli seyir (çeki) işlemlerinin "Yedekli Seyir İşlemlerinde Takip Edilecek Esaslara İlişkin Uygulama Talimatı" kapsamında yürütülmekte olup, anılan işlemler kapsamında Liman Başkanlıklarınca yürütülen iş ve işlemlerin kolaylaştırılması ve sektörde yaşanılan sorunların giderilmesi yönünde iyileştirici tedbirlerin alınması gerekliliğinin oluştuğu,

Bu itibarla 17.04.2020 tarih ve 24851 sayılı Makam Oluru ile, "Yedekli Seyir İşlemlerinde Takip Edilecek Esaslara İlişkin Uygulama Talimatı" kapsamında yedekli seyir işlemlerinde kullanılan, çeken (römorkör) ve çekilen (gemi/deniz aracı/yüzer cisim vb.) gemi ve su araçlarına 60 gün süreli ayrı ayrı çeki uygunluk belgesi verilmesinin aşağıdaki şartların sağlanması kaydıyla uygun görüldüğü;

Bu kapsamda yapılacak çeki işlemleri liman idari sahası ve/veya iki Türk limanı arasında ve çekilenin tam boyu 24 metreden büyük ancak 75 metreden az yedekli seyir işlemlerini kapsar.

* Yedekli Seyir İşlemlerinde Takip Edilecek Esaslara İlişkin Uygulama Talimatı ekinde yer alan Yedekleme Kontrol Listesi ile (sörvey raporu) yapılacak sörveyde çeken ve çekilene ait; ekipman, donanım, plan, denge kitapçığı (stabilite bukleti), ulusal ve uluslararası sertifika/belge ve P&I Poliçesi gibi evrakların geçerlilik sürelerine bağlı olarak en fazla 60 günlük çeki uygunluk raporu düzenlenerek, belgenin not bölümünde geçerlilik tarihi ve gece seyir durumu belirtilir.

* Çekende, bayrak devleti veya bayrak devletince yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş çeki gücü testi sertifikası bulunacaktır.

* Bu talimat gereği 60 günlük çeki uygunluk raporu (Yedekleme Kontrol Listesi) olan gemi ve su araçları bu raporlarıyla Limanlar Yönetmeliği kapsamında Liman Başkanlıklarından alacakları Liman Çıkış Belgesi veya ordino ile sefer yapabilir.

* 60 günlük çeki uygunluk raporu olan gemi ve su araçları ile yapılan çeki işlemlerinde herhangi bir yük taşınması durumunda gemi ve su aracının denge kitapçığı (stabilite bukleti) ve yükleme sınırı (load line) belgesine göre, yükleme hesabının gemi kaptanı veya gemi inşa mühendisi tarafından yaptırılması donatanın sorumluluğundadır.

* Yedeklenen üzerinde bir yük taşınacak ise yükün bağlama (lashing) malzemelerinin detaylarını da belirten onaylı emniyetli bağlama planı bulunacaktır.

* 60 günlük çeki uygunluk raporu gerekliliklerinin rapor süresince sürekliliğinin sağlanması donatanın sorumluluğundadır.

"Yedekli Seyir İşlemlerinde Takip Edilecek Esaslara İlişkin Uygulama Talimatı" çerçevesinde yürütülen gemi ve su araçlarının yedekli seyir (çeki) işlemlerinin yukarıda belirtilen kurallara göre yürütülmesi,

hususları belirtilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/17351?fileName=510_1236_yedekli_seyir_i_lemlerinde_kullan_lan_deniz_ara_lar_111821.pdf