DUYURULAR

Koronavirüs (COVID-19) Salgını Tedbirleri Kapsamında Geri Gelen Eşya

09/04/2020 Perşembe

 

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği'nin 03.04.2020 tarih ve 3484 sayılı yazısında ; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce Koronavirüs (COVID-19) salgınından kaynaklı olarak uluslararası ticarette yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle ihraç edilen eşyanın muhtelif sebeplerle geri gelmesi nedeniyle ihracatçı firmaların mağduriyet yaşadıklarının anlaşıldığı,

Söz konusu mağduriyetin önlenmesini teminen ihracatçı firmanın talebi doğrultusunda geri gelen eşya kapsamındaki işlemlerinin, serbest dolaşıma girişe ilişkin hükümlere helal getirmeyecek şekilde, öncelikli olarak tamamlanması bilahare ilgili kurum ve kuruluşlarla (ilgili ihracatçı birliği, vergi dairesi vb.) yapılması gereken yazışmaların tamamlanması yönünde gümrük müdürlüklerinin talimatlandırıldığı belirtilmektedir.