DUYURULAR

Koronavirüs (Covid-19) Tedbirleri

04/04/2020 Cumartesi

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2020 tarih ve 22643 sayılı yazısında  Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Liman Başkanlıkları tarafındanalınması gereken tedbirlerin,  Bakanlıklarının 2020/2 ve 2020/3 sayılı Genelgeleri ile alındığı bildirilmektedir. 

Bu kapsamda,

- Ülkemizde yaşanılan salgınla mücadele kapsamında deniz yoluyla yük, konteyner ve dorse taşımacılığının devam etmesinin hayati önem taşımakta olduğu ve söz konusu seferlerde yolcu taşınmak istenmesinin deniz taşımacılığını riske soktuğu, acil bir durumda gemilerde yolcu bulunması gerektiği durumlarda ise ilgili Bakanlıklarla (Sağlık, Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı) koordine sağlanması için ilk bilgilendirmenin Genel Müdürlüklerine yapılması, Genel Müdürlük tarafından ilgili kurumlardan onay alınmadan gemilerin yurtdışı limanlarından çıkmaması için tedbir alınması, buna aykırı işlem yapan acenteler hakkında Gemi Acenteleri Yönetmeliği'nin 14 üncü maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem yapılacağı,

-Ülkemiz kıyı tesislerine gelen ve kılavuzluğa tabi gemilerin; kılavuz kaptan gemiye çıkmadan önce acenteleri vasıtasıyla gemi tarafından köprüüstünün dezenfekte edilmesinin sağlanması uygulamasına devam edilmesi, gemilerin yaşam mahallinde ihtiyaç duyulan diğer alanlarının acenteleri eli ile bu işle yetkili firmalar tarafından dezenfekte kararının verilmesinin ise Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü takdirinde olduğu,

-Liman Başkanlıklarında Türk Bayraklı gemilere yapılan önsörvey denetim aralıklarının; geminin Karada Atanmış Kişisinin Bakanlıktan farkındalık eğitimi almış olan gemiler için 6 (altı) ay, diğer gemiler için 3 (üç) ay olarak yapılması,

-Yabancı bayraklı gemilere yapılan Liman Devleti Denetimi uygulamalarının askıya alınması,

-Söz konusu denetim uygulamaların 30 Nisan 2020 Perşembe gününe kadar belirtilen şekilde uygulanması, 

tedbirlerinin alınmış olduğu ve konunun ilgililere duyurulmasının istendiği belirtilmektedir.