DUYURULAR

Gemi Sağlık Belgelerinin Elektronik ve Barkodlu Olarak Düzenlenmesi

12/06/2020 Cuma

 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün 12.06.2020 tarih ve 94161151-499 sayılı yazısı ile;

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nce bürokrasinin azaltılması, tasarruf anlayışının geliştirilmesi, bilgi ve belgeye kolaylıkla ulaşılabilirliğinin sağlanması, iş ve işlemlerin hızlanması amacıyla ilgili belgelerin elektronik ortama aktarılması çalışmalarının yapıldığı,

Bu çerçevede Genel Müdürlükleri birimlerince düzenlenmekte olan Serbest Pratika, Patenta, İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası, Yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı, Yıllık Gemi Sağlık Belgesi ve Gemi Sağlık Sertifikalarının elektronik ve barkodlu olarak düzenlenmeye başlandığı, gemi sağlık işlemleri ile ilgili diğer belgelerin de aşamalı olarak elektronik ortama aktarılacağı,

Elektronik ve barkodlu olarak düzenlenen bu belgelerin doğruluğunun belge üzerindeki doğrulama kodu ile Genel Müdürlüklerinin internet sitesinden ya da belge üzerindeki barkod okutularak yapılabildiği, özellikle talep edilmesi halinde elektronik olarak düzenlenen belgelerin çıktılarının birimlerince imzalanacağı ve mühürleneceği,hususları belirtilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/17600?fileName=710_1644_gemi_sa_l_k_belgelerinin_elektronik_ve_barkodlu_olarak_d_zenlenmesi.pdf