TURİST GEMİLERİ VE YATLAR

 

A.POLİS VE GÜMRÜK KONTROLÜ

 

Gemi kontrolleri, geminin limana yanaşmasından sonra gerçekleşmektedir. Gemi gelişinde sağlık, polis ve gümrük muhafaza memurları gemiye çıkarak kontrolleri tamamlar.

 

GÜMRÜK MEVZUATI

 

Erzak ambarları mühürlenir. Barlar veya mutfak için herhangi bir malzemeye ihtiyaç olması durumunda dilekçe ile gümrüğe başvurulur. Gemi gelişinde mağazalar ve kumarhaneler kapatılır ve herhangi bir satış yapılması yasaktır. Sadece kuaför salonu açık kalabilir.

 

Geminin yolcu ve tayfa listesi girişleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ nın web sayfasından yapılmaktadır.

 

KAMBİYO MEVZUATI

 

Yolcuların beraberlerinde en çok 5.000 ABD Doları karşılığı Türk Parasını yurt dışına çıkartmaları serbesttir.

 

B.SAĞLIK RESMİ

     A- Liman Uğraklı Gemiler

     Turist gemileri ve özel yatların Sağlık Resmi hesaplaması aşağıda gösterilmiştir

     Net Ton X 0,53 TL   (2020 yılı için)

 

     B- Uğraksız Geçiş Yapan (Transit) Gemiler

     Sağlık resminin hesaplanması aşağıda gösterilmiştir

     Katsayı: 0,0604

     0,0604 X ABD Doları Alış Kuru X NT

 

C.FENER ÜCRETİ

Yabancı Bayraklı Yolcu Gemileri için:

Ücret Tipi

Beher 800 Net Tona kadar

ABD Doları

Beher 800 Net Tondan yukarı

ABD Doları

a – Transit Seferler (Gidiş / Dönüş)

0,338646

0,169323

b – Çanakkale Boğazı giriş

0,1728

0,0864

c – Çanakkale Boğazı çıkış

0,1728

0,0864

d – İstanbul Boğazı giriş

0,1728

0,0864

e – İstanbul Boğazı çıkış

0,1728

0,0864

f – Liman giriş

0,1536

0,0768

g  – Liman çıkış

0,1536

0,0768

 

     Yabancı Bayraklı Yatlar için:

Net Ton

Alınacak Ücret

(ABD Doları)

30 – 50

60

51 – 100

72

101 ve yukarısı beher ton için

1,2

 

Türk Limanlarından yat kayıt belgesi alan yabancı bayraklı yatlara uygulanacaktır.

Bu ücretler yatların her yat kayıt belgesi (transitlog) aldıklarında uygulanacaktır.

 

TAHLİSİYE ÜCRETİ

 

Ücret Tipi

Beher Net Ton ABD Doları

a – Transit Seferler (Gidiş / Dönüş)

0,08063

b – İstanbul Boğazı giriş

0,0864

c – İstanbul Boğazı çıkış

0,0864

D.LİMAN RÜSUMU

LİMAN RÜSUMU (Yola Elverişlilik Belgesi Harcı 2020)

 

a.   Turist gemileri liman rüsumu

 

11 - 150 NT

66,60 TL

151 -500 NT

113,30 TL

501- 3000 NT

230,50 TL

3001 NT' den sonraki NT için

288,00TL

 

10 NT’ a kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

b.   Özel Yat Kayıt Belgesi

 

            En az 92,50 TL maktu harca ilave olarak;

            İlk 150 tonilato için beher ton                                   1,304 TL

            Sonra gelen 350 tonilato için beher ton                 0,704 TL

            500 tonilatodan yukarı beher ton için                      0,351 TL

 

            Not: Harç tutarı 3.498,00 TL’ sından çok olamaz.

 

      c.   Transitlog Belgesi

 

                11 – 100 tonilatoluk gemilerden                             23,60 TL

                101 – 250 tonilatoluk gemilerden                           48,60 TL

                251 – 500 tonilatoluk gemilerden                           99,10 TL

                501 – 3000 tonilatoluk gemilerden                       199,50 TL

              3000 tonilatodan yukarı gemilerden                      249,30 TL

 

              Not:  10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler, harçtan muaftır.

 

(Kaynak: 31.12.2018 tarih ve 30642 Sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete)

E.KILAVUZLUK VE RÖMORKÖR HİZMETLERİ

KILAVUZLUK HİZMETİ

 

İstanbul Limanına mürettep olması nedeniyle Türk Boğazları geçişinde mecburi kılavuzluk hizmetine tabi bulunan yolcu – turist gemiler ile kılavuz alma mecburiyeti bulunmamasına rağmen Türk Boğazlarından geçiş yapan Türk Bayraklı gemilerin boğazlar geçiş kılavuzluk hizmetlerine, esas ücretlerin %20 indirimlisi uygulanır.

 

Marmara Denizi limanları uğraklı olmayan gemilere bu indirim uygulanmaz.

Kılavuzluk Hizmetleri Esas Ücret Tablosu: (ABD Doları / GT)

(İstanbul Limanı, Çanakkale Limanı, Gelibolu Limanı, İzmir Limanı ve Marmara Denizi geçişleri)

YOLCU GEMİLERİ FERİBOTLAR RO-RO GEMİLERİ CAR CARRİER GEMİLERİ

KONTEYNER GEMİLERİ

DİĞER YÜK GEMİLERİ

0-1000

+1000

0 - 1000

+1000

0-1000

+1000

100

40

135

60

165

70

 YATLARA VERİLEN KILAVUZLUK VE RÖMORKÖR HİZMETLERİ TARİFESİ

 

Hizmetin Çeşidi

0 – 500  GT arası

500 – 1000 GT arası

1001 den yukarı

Kılavuzluk

250

350

750

Römorkaj

400

600

1000

 

(Kaynak: KEGM Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi)

F.ACENTELİK VE KORUYUCU ACENTELİK ÜCRETLERİ

ACENTELİK ÜCRETİ:

(10.3.2008 tarih ve 26812 sayılı Resmi Gazete Tarife No:1’ e göre uygulanması zorunludur.)

 

LİMAN VE/VEYA KARASULARINDAKİ GEMİLER İÇİN ACENTELİK ÜCRETİ

 

Geminin Net Tonilatosu

Her uğrama  için baz ücret

EURO

       0 –   500 ‘ e kadar

300

   501 –  1000 ‘ e kadar

500

 1001 –  2000 ‘ e kadar

750

 2001 –  3000 ‘ e kadar

975

 3001 –  4000 ‘ e kadar

1200

 4001 –  5000 ‘ e kadar

1450

 5001 –  7500 ‘ e kadar

1700

 7501 – 10000 ‘ e kadar  

2100

10001 – 20000 ‘ e kadar beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

75

20001 – 30000 ‘ e kadar beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

65

30001 – 40000 ‘ e kadar beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

55

40001 – 50000 ‘ e kadar beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

40

50001 ‘den yukarı beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

25

 

 

 a)Yukarıdaki baz ücret geminin liman ve/veya karasularında ne sebeple olursa olsun 5 (beş dahil) takvim gününe kadar kalışı içindir. 

 

 b) Geminin 5 (beş) günden fazla kalması halinde 5 (beş) günden sonraki 3 (üç) günlük her dönem ve kesri için baz ücretlere % 25 (yirmi beş) eklenir. 

 

 c) Geminin eşya ve yolcu hizmetlerinin aynı liman alanı içerisinde başka yerlerde yapılması (geminin kendi imkanlarıyla aynı rıhtım boyunca yer değiştirmeleri dışında) ilk yer değiştirme için baz ücrete % 10 (on) ve bundan sonraki yer değiştirmeler için baz ücrete % 5 (beş) eklenir.  

 

d) Donatanlarca istenecek özel denetim ve hizmetler dışında; müşterek ve hususi avarya, çatışma, karaya oturma, yangın, kurtarma-yardım, havuzlama, onarım gibi hizmetlerin yapılması halinde baz ücretlere % 25 (yirmi beş ) eklenir.  

 

e) Yalnız yolcu gemileri için baz ücretten % 40 (kırk)'a kadar indirim yapılabilir.

 

LİMAN VE/VEYA KARASULARINDAKİ GEMİLER İÇİN KORUYUCU ACENTELİK ÜCRETİ

 

Geminin Net Tonilatosu

Her uğrama  için baz ücret

EURO

       0 –   500 ‘ e kadar

150

   501 –  1000 ‘ e kadar

250

 1001 –  2000 ‘ e kadar

375

 2001 –  3000 ‘ e kadar

488

 3001 –  4000 ‘ e kadar

600

 4001 –  5000 ‘ e kadar

715

 5001 –  7500 ‘ e kadar

850

 7501 – 10000 ‘ e kadar  

1050

10001 – 20000 ‘ e kadar beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

38

20001 – 30000 ‘ e kadar beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

33

30001 – 40000 ‘ e kadar beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

28

40001 – 50000 ‘ e kadar beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

20

50001 ‘den yukarı beher 1000 NRT ve kesri için ek olarak

13

 

 a)Yukarıdaki baz ücret geminin liman ve/veya karasularında ne sebeple olursa olsun 5 (beş dahil) takvim gününe kadar kalışı içindir

b) Geminin 5 (beş) günden fazla kalması halinde 5 (beş) günden sonraki 3 (üç)’er günlük her dönem ve kesri için baz ücretlere % 25 (yirmi beş) eklenir. 

 

 c) Donatanlarca istenecek özel denetim ve hizmetler dışında;  çatışma, karaya oturma, yangın, kurtarma-yardım, havuzlama, onarım gibi hizmetlerin yapılması halinde baz ücretlere % 25 (yirmi beş) eklenir.

G.YOLCU GİRİŞ ÇIKIŞ TARİFESİ

YOLCU GİRİŞ – ÇIKIŞ ÜCRET TARİFESİ:

 

A) HAYDARPAŞA & İZMİR LİMANI YOLCU HİZMETLERİ TARİFESİ

                                                                                                                                                  (Adet / TL)

 

H.PAŞA

İZMİR

Yurt dışından gelen yolcu-turist

17,5

7

Yurt dışından çıkan yolcu- turist

17,5

17,5

Yurt dışından gelen yolcu –turist beraberinde gelen

Otomobil /jeep

17,5

17,5

Minibüs

35

35

Diğer tüm parçalar

70

70

 

 

 Bu tarife, Kuruluşça işletilen limanlara gemilerle gelip giden yolcu ve turistlere, liman tesislerinde sağlanan kolaylıklar ve verilen hizmetleri kapsar.

 

a.Turistlerden   alınan ücretin; aynı gemi kaptanı veya acentesi tarafından ilk uğranılan Türk Limanlarından birisinde ödendiğinin belgelenmesi halinde, geminin uğradığı diğer limanlarda ayrıca ücret alınmaz.

b.Bu ücretler, gemi belgesinde yazılı yolcu ve turist adedine göre, gemi kaptan veya acentesinden alınır.

Yolcu ve turistlerin beraberindeki zati eşya için, ayrıca ücret alınmaz.

İç hat yolcularına bu tarife ücretleri uygulanmaz.

c.7 yaşına kadar (7 yaş dahil) çocuklardan, tatbikat ve memleketimizi ziyaret maksadıyla gelen münhasıran deniz seyir eğitimi yapan okul gemilerinin öğretmen ve öğrencilerinden ve deniz kazazedelerinden bu ücretler alınmaz.

d.   Gemiyle günü birlik gelen ve aynı gemiyle giden yolcu/turistler ile başlangıç limanı olarak limandan hareket eden tur amaçlı gemilerle giden ve tekrar aynı gemiyle limana gelen yolcu/turistler için gelen yolcu ücreti alınır.

(Kaynak: TCDD Liman Hizmetleri Tarifesi)

 

B-  TDİ LİMANLARI YOLCU HİZMETLERİ TARİFESİ

 (Kuruçeşme – Sarayburnu)

                                                                                                 Kişi Başına / TL

Tüm Yolculardan

27,00

 

a.  Tarife, Kuruluşça işletilen limanlara gemilerle gelip giden yolcu ve turistlere liman tesislerinden sağlanan kolaylıklar ve verilen hizmetleri kapsar.

b.   Ücretler, transit, gemiden inen veya gemiye binen yolculardan kişi başı olarak alınır.

c.    7 yaşına kadar  (yedi yaş dahil) çocuklardan, tatbikat ve memleketimizi ziyaret maksadı ile gelen münhasıran deniz seyir eğitimi yapan okul gemilerinin öğretmen ve öğrencilerinden ve deniz kazazedelerinden bu ücretler alınmaz.

d.  Yolcu ve turistlerin beraberindeki zati eşya için ayrıca ücret alınmaz.

e.  Liman hudutları dahilinde başkalarına ait rıhtım ve iskelelere gelip giden yolcu ve turistle için de bu tarife hükümleri aynen uygulanır.

Kaynak: TDİ Liman Hizmetleri Tarifesi

H.ÇEŞİTLİ MASRAFLAR

KOMİSYON:

(10.3.2008 tarih ve 26812 sayılı Resmi Gazete Tarife No: 6’ a göre uygulanması zorunludur)

 

YOLCU TAŞIMASI

Türkiye’ de Satılan Bilet Bedelinin Yüzdesi

 Türkiye’de satılan bilet bedeli

12,50

 

 

DİĞER HİZMET ÜCRETLERİ:

  (10.3.2008 tarih ve 26812 sayılı Resmi Gazete Tarife No: 8’ e göre uygulanması zorunludur)

(Bu maddedeki hizmetler, İstanbul ve/veya Çanakkale Boğazından geçen gemiler için uygulanır)

 

1- Yedek Parça:

Yurtdışından gelip, gemiye teslim edilen yedek parça ve/ veya malzemenin, her bir gönderici için ağırlığı üzerinden, kilo başına 1.00 Euro hizmet ücreti acenteye ödenir. Hizmet ücreti, teslim masraflarına ek olarak, geçiş veya uğrak başına, en az 150 Euro veya fazla 500 Euro olarak uygulanır.

2-Bunker İkmali:

Bunker ikmali ve slop hizmeti nezaret ücreti 100 Euro hizmetin gemi demirdeyken yapılması halinde uygulanır.

 

3-Türk Boğazlarından geçiş sırasında katılan veya ayrılan kişi başına:

(Masraflara ilaveten )

                                                                                                                                                         EURO      

            1-2 kişi                                                                                                                                  75

Beher fazla kişi                                                                                                                               25

 

4-Tıbbi Hizmetler:

Beher hasta başına                                                                                                                        40

(Masraflara ilaveten)

 

5-Kaptan Avansı:

Verilen para miktarı üzerinden %1, asgari                                                          50

(Masraflara ilaveten )

 

 TELEKOMİNİKASYON                                                                                             100-200

(Uydu yoluyla komünikasyon hariç ortalama)

 

MAHALLİ TELEFON KONUŞMALARI, POSTA, DAMGA PULU V.S.                                                

(Her uğrama için)                                                                                                       100-200


 

VAPUR DONATANLARI VE ACENTELERİ DERNEĞİ ÖDENTİSİ:  Gidiş ve dönüş için       20

 

TAKSİ

(Maliyetine ve kullanılışa göre )

 

NOTER VEKÂLETNAMESİ

(Noter makbuzu gereğince)

 

GEMİYE KATILAN VEYA AYRILAN KİŞİLER                                                                           

Limanlarda gemiden ayrılış veya gemiye katılış / kişi başına                                        

(Masraflara ilaveten)

1 ila 2 kişi                                                                                                                                                75

Beher fazla kişi                                                                                                                                      25

İstanbul Liman’ı dışındaki Marmara Denizi ve Karadeniz Liman’larında yukarıdaki ücretlerin iki misli alınır

 

TIBBİ HİZMETLER  ( İstanbul Liman’ında)                             

Masraflara ilaveden doktora götürülen beher hasta başına                                              40

 İstanbul Liman’ı dışındaki Marmara Denizi ve Karadeniz Liman’larında  yukarıdaki ücretlerin iki misli alınır.

 

ÇAMAŞIR

Acente tarafından yapılması icap eden formaliteler için kumanyacı faturasına ilaveten   30

 

MUHTELİF MASRAFLAR

Geminin limanda kalış müddetine yük miktarına ve işlemin cins  ve çeşidine gör uğrama başına     200-400

I.NAVLUN ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER VE DTO PAYI

DENİZ TİCARET ODASI HİZMET ÜCRETLERİ TARİFESİ ve NAVLUN ODA PAYI:  (2020 Yılı)

         A- Yolcu ve Kruvaziyer Gemiler İçin:

 a.   Yabancı Bayraklı Gemilerden Alınacak Liman Hizmet Ücret Tarifesi:

 

Gemi Gros Tonu

Tutar

( TL )

0

500

GT

Kadar

190

501

1000

GT

Kadar

315

1001

1500

GT

Kadar

390

1501

2000

GT

Kadar

490

2001

2500

GT

Kadar

585

2501

5000

GT

Kadar

710

5001

10000

GT

Kadar

780

10001

25000

GT

Kadar

        885

25001

GT

Ve Yukarısı

945

 

  

b.   Türk Bayraklı Gemilerden Alınacak Liman Hizmet Ücret Tarifesi:

 

Gemi Gros Tonu

Tutar

( TL )

0

500

GT

Kadar

105

501

1500

GT

Kadar

160

1501

2500

GT

Kadar

285

2501

5000

GT

Kadar

420

5001

10000

GT

Kadar

510

10001

25000

GT

Kadar

685

25001

35000

GT

Kadar

780

35001

50000

GT

Kadar

        865

50001

GT

Ve Yukarısı

925

 

Yolcu gemisi, kruvaziyer tipi yolcu gemisi, nehir / deniz tipi yolcu gemisi, (katamaran tipi) yolcu gemisi, yüksek hızlı hafif yolcu gemisi, gezinti (tenezzüh) gemisi ve yolcu motoru gemilerden aynı yıl içinde aynı limanda 24 seferden sonraki seferlerde Liman Hizmet Ücreti alınmaz.

 

b.      Navlun Oda Payı:

 

Gemi Gros Tonu Aralığı

Ödenecek Tutar

(ABD Doları )

0

5000

Ücretsiz

5001

 20000

50

 20001

 30000

100

 30001

50000

150

50001

100000

200

      100001 GT ve yukarısı

250

 

 

B – Türk ve Yabancı Bayraklı Yatlar için:

İMEAK Deniz Ticaret Odası faaliyet alanı içerisindeki liman ve marinalara giren yatlardan her bir çıkışta Sektörel Hizmet Payı adı altında alınan ücretler:

  

TÜRK BAYRAKLI

 

 

Ödenecek Tutar

( TL )

ÖZEL VE TİCARİ YATLAR İÇİN

60

 

  

YABANCI BAYRAKLI

Ödenecek Tutar

( TL )

ÖZEL VE TİCARİ YATLAR İÇİN

140