YABANCI BAYRAKLI YATLARIN SEYİR ESASLARI

Yabancı Bayraklı Yatların Giriş-Çıkışı

Türkiye'ye giren ve çıkan yatlar işlemlerini sınır kapılarında yapacaklardır. Türk kıyıları boyunca giriş limanları Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Hopa, Rize, Sinop, Zonguldak, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Bandırma, Akçay, Ayvalık, Dikili, İzmir, Çeşme, Kuşadası, Didim(Söke), Güllük, Bodrum, Datça, Marmaris, Fethiye, Kaş, Finike, Kemer, Antalya, Alanya, Anamur, Taşucu, Mersin, Botaş, Bartın, Gemlik, Mudanya, Bozyazı, İnebolu, Derince, Ereğli, İskenderun Limanlarıdır.

Ülkeyi terketmeden önce son ayrılış limanına uğrayan veya ülkeye giriş ve kışlama yerleşimi için yatların evrakı ile ilgili formaliteler ayrılış limanı veya kışlama mahalinde yerine getirilecektir.

Türkiye kara sularına girişte, yabancı yat sahibi veya kaptanın pasaportuna gümrük makamınca kaydedilecektir. Yabancı limanlara doğru yola çıkma veya yatların kışlama yerleşimi için marinaya tesliminde, bu kayıt iptal edilecektir.

Yatlardan Yapılacak Tahsilat

Çeşitli mevzuat uyarınca Türk ve yabancı yatlardan alınması gereken her türlü vergi, resim harç ve benzeri tahsilatın (Gümrük vergi ve resimleri hariç) beyan edilen güzergaha göre uğranılacak limanlar dikkate alınarak ilgili idarelerce yapılması Yat Turizmi Yönetmeliğinin 36. maddesi uyarınca seçilecek görevli tarafından sağlanır.

Bu ödemeler, kesin çıkış yapılmadığı takdirde, Yat Kayıt Belgesi'nin yürürlük süresince uğranılacak diğer limanlarda da geçerlidir.

Yat Kayıt Belgesi (Transit Log)

Yatçıların gümrük, pasaport, sıhhi muamele, liman, yat, yatçı, mürettebat, eşya ve diğer beyanları ve bu beyanlara göre gümrük, pasaport, liman, sağlık ve diğer görevlilerce yapılan giriş ve çıkış kayıt ve işlemlerinin tamamı yat kayıt belgesine (Transit log) kaydedilir.

Yabancı bayraklı ve yabancı limanlardan gelen yatlar için ilgili mevzuat uyarınca ilk vardıkları Türk Limanında, Yat Kayıt Belgesi kapsamında yapacakları beyan ve görevlilerce yapılan işlemler, kesin çıkış yapılana kadar sonradan uğrayacakları Türk Limanlarında da ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın geçerlidir.

Türkiye'de kışlayan yatların, anılan belgeye ilişkin işlemleri kışlama mahallerinde yapılır.Türk Limanlarında Yat Kayıt Belgesini alarak giriş işlemlerini tamamlayan yatlar ve yatçılar Türkiye'ye giriş yapmış olurlar.

Olağanüstü haller, zorunlu sebepler veya Denizde can ve mal Koruma Hakkındaki Kanun'da öngörülen yükümlülükler nedeniyle gerekebilecek zorunlu çıkış ve girişlerde beyanı sonradan yapılmak kaydıyla yatlara istisna tanınır.

Sıhhi İşlem

Yatların yat kayıt belgesi kapsamında yaptırdıkları muamele (vize ve patente dahil) yabancı bir limana uğramadığı sürece, ayrıca bir işleme gerek olmaksızın bir yıl geçerlidir.Ölüm ve bulaşıcı hastalık hali en yakın Liman Başkanlığı'na veya mahallin en büyük Mülki Amirliğine derhal bildirilir.

Yat Parçalarının İthali

Yabancı yat sahipleri, gümrük makamının denetimi altında kendi yatlarında kullanmak üzere vergisiz yedek parça ve teçhizat ithal edebilirler. Bu yedek parçalar ve teçhizat yat envanterine kaydedilecektir.

Kabotaj Uygulaması

Türkiye'de kışlayan veya yabancı bir limandan gelerek Türkiye'ye giriş yapan her türlü yabancı bayraklı özel yatların liman içinde veya Türk limanları arasında kullanılmasına yalnızca sahibi içinde olmak şartıyla izin verilebilir.

Çok sahipli yabancı bayraklı özel yatlar ile yabancı klüp, dernek ve birliklere ait yatlar yılda en fazla dört sahibi tarafından kullanılabilir. Bu çeşit yatlara yat sahibinin ailesi dışında, karşılığında hiç bir ücret alınmadan yalnızca gezi, spor, eğlence amacıyla Türk veya yabancı misafir alınması mümkündür.

Türkiye'ye giriş yapan özel yatların sahibi veya mürettebatı tarafından kullanılmaları ya da ücretsiz Türk ve yabancı misafir ile mürettebat alınması, yatçıların mürettebatsız olarak kiraladıkları yatları kullanmaları gemi adamlığı sayılmaz ve yatçılar, gemi adamlarının sahip olduğu haklardan yararlanamazlar.

Türkiye'de kışlayan veya yabancı bir limandan gelen özel yat veya bir yat işletmesine dahil yabancı bayraklı yatlara, yatçılar yatçılık amacı ile bir Türk limanından binebilirler ve yatı diğer bir Türk limanında terkedebilirler.

Bu Yönetmelik uyarınca yat işletmeciliği kapsamında kullanılan Bakanlıktan belgeli yabancı bayraklı ticari yatlar, ücret ve navlun mukabili liman içinde ve Türk limanları arasında yolcu taşımacılığı yapamazlar. (Ancak bu yatların Turizm amaçlı faaliyetleri yolcu taşımacılığı sayılmaz.)

Belgeli olmayan yabancı bayraklı yatların,belirli program dahilinde veya programsız olarak ücret karşılığı yatçı veya yolcu alarak Türk limanları arasında gezi tertip etmeleri halinde Kabotaj Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

Turizm ve tanıtma açısından önem taşıyan yatçılık faaliyetlerinin bu madde kapsamı dışında değerlendirilmesi ,Bakanlığın uygun görüşü ile mümkündür.

Yatların Kalış Süresi

Türkiye'ye yatları ile giriş yapan yabancılar, yatlarını belgeli bir yat limanına veya yat çekek yerlerine iki yıla kadar bir süre için konaklama bakım ve onarım amacı ile bırakarak Türkiye'den ayrılabilir.

Bu halde yat liman veya yat çekek yeri müdüründen alacakları bir belge ile mahalli gümrük idaresine müracaat ettikleri takdirde pasaportlar üzerinde gerekli işlem yapılır.

Bu suretle yat limanında veya yat çekek yerlerinde kışlayan en az iki yılda bir sahipleri tarafından kullanılan yatlar , ayrıca bir izne gerek kalmaksızın beş yıla kadar Türkiye'de kalabilirler.Beş yılın bitiminde bu süreyi uzatmaya Bakanlık yetkilidir.

Süre Uzatımında İstenecek Belgeler:

l- Yat sahibini belirtir sertifika,

2-Yatın Türkiye'de beş yıl kaldığını kanıtlayıcı belge,

3-Yatın sahipleri tarafından iki yılda bir kullanıldığını kanıtlayıcı belge,

a-Yat Kayıt Belgeleri suretleri,

4-Yatın Türkiye'de bulunduğu sürede Turizm Bakanlığından belgeli yat limanı veya çekek yerinde konakladığına ilişkin belge

a- Bağlama sözleşmeleri