SAHİL RADYO İSTASYONLARI

Adı ve yeri

Çağrı
İşareti

Servis Şekli

Çağrı ve
Dinlenme
Frekansları/
Kanalları

Çalışma
Frekansları/
Kanalları

Coğrafi
Mevkileri

Telefon KOD
ve Numaraları

ANTALYA
TAL
(Türk Radyo)
MF/RTG
MF/RTN
VHF/RTN
DSC (OTOMATİK)
500kHz
2182 kHz
16,70
516 kHz
2693 kHz
01,03,04,05,
23,24,25,26,
27,61,63,84
36 51 N
30 46 E


(242) 323 18 10
(242) 323 18 11
(242) 323 18 12
ÇANAKKALE


TAT

MF/RTN
MF/RT
2182 kHz
500 kHz
1850 kHz
458/524 kHz
40 08 N
26 24 E
(286) 217 58 42
İSKENDERUN

TAI
MF/RTN
MF/RTG
2182 kHz
500 kHz
2629 kHz
441 kHz
36 37 N
36 07 E
(326) 613 21 21
(326) 613 21 22
İSTANBUL

TAH
(Türk Radyo)
MF/RTG
HF/RTGVHF/RTNMF/RTN
500 kHz
4184-4184,5 kHz
8368-8369 kHz
12552-12553,5 kHz

16,704115 kHz
8225 kHz
8285 kHz
8282 kHz
12281 kHz
16411 kHz

441 kHz
4253 kHz
8662 kHz
12801 kHz
17021,6 kHz
01,02,03,04,
05,07,23,24,
25,26,27,28,
81,84,85

4405 kHz
8749 kHz
8809 kHz
8812 kHz
13128 kHz
17293 kHz

40 59 N
28 49 E


(212) 598 95 20
(212) 598 95 21
(212) 598 95 22
(212) 598 95 23
(212) 598 95 24
(212) 598 95 25
(212) 598 95 26
(212) 598 95 27
(212) 598 95 28
(212) 598 95 29
(212) 598 95 30
(212) 598 95 83
İZMİR
(Kocadağ)TANMF/RTN

MF/RTG

2182 kHz

500 kHz

1850 kHz
2760 kHz
524,516 kHz

88 21 41 N
26 35 45 E


(232) 483 30 35
(232) 483 77 90
(232) 483 40 22
MERSİNTAM


MF/RTN
MF/RTG

2182 kHz
500 kHz

2820 kHz
516 kHz

36 49 N
34 36 E

(324) 237 12 24
(324) 237 12 25