DUYURULAR

Kısa Dönem İkamet Başvuruları Hakkında

12/12/2019 Perşembe

 

Ülkemize giriş yapan yabancılar, vize süresinin bitiminden sonra seyahat sürelerinin uzatılabilmesi için 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında uygun türde ikamet İzni almaları gerekmektedir.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından internet sitesinde 02/12/2019 tarihinde yayınlanan duyuruda; 01/01/2020 tarihi itibariyle, Türkiye’de toplamda veya tek seferde bir yıl ya da daha uzun süreli turizm amaçlı ikamet izniyle bulunan yabancıların, turizm dışında haklı bir sebep sunmamaları halinde ikamet izni almaları ya da mevcut ikamet izinlerini uzatmaları başvurularının kabul edilmeyeceği bildirilmiştir.