DUYURULAR

Deniz Turizmi Araçlarında Tütün ve Tütün Mamullerinin Kullanımı Hakkında

21/10/2019 Pazartesi

 

T.C. İstanbul Valiliği Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı’nın 24.09.2019 tarih ve 59417 sayılı yazısına istinaden, İlgi yazı ile Valilikleri ilgili kurumlar D.T.O. ile işletmeci kooperatifler dernekler tarafından ortak alınan kararlar neticesinde ilgili mevzuatlar kapsamında icra edilen Gürültü ve Işık kirliliği düzenlemelerinden ve kontrollerinden olumlu neticelerin alındığı,
-Deniz Turizmi araçlarında Gürültü ve Işık Kirliliği ile mücadelede kat edilen mesafenin vatandaşlar tarafından memnuniyetle ile karşılandığının Valiliklerine yapılan geri dönüşlerden anlaşıldığı,
-Son zamanlarda denetimlerde ve alınan ihbarlarda bazı gezi/tenezzüh teknelerinde 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında kanununa aykırı olarak sigara ve nargile gibi tütün mamullerinin yoğun olarak kullanıldığının tespit edildiği,
-Esnaf Odaları/Kooperatiflere bağlı olarak faaliyet gösteren deniz turizmi araçlarında insan sağlığına son derece zararlı olan yasa dışı sigara ve nargile gibi tütün mamullerinin kullanımının engellenmesine yönelik olarak tekrar gerekli uyarıların yapılması istenmekte olduğu belirtilmiştir.