DUYURULAR

Sahiplik Belgesi ile Tekne Kaydı

22/04/2019 Pazartesi

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 29.03.2019 Tarih ve E.24564 Sayılı Yazısı ve Bakanlık Makamı’nın 27.03.2019 Tarihli ve 24815 Sayılı Olur’una istinaden Deniz ve içsu araçlarının Bağlama Kütüğüne kaydına esas Sahiplik Belgesine ilişkin olarak,

Bakanlığa yapılan müracaatlarda 30.06.2009 tarihinden önce piyasaya arz edilerek son kullanıcısı tarafından kullanımına başlanılan ve sahiplik belgesi bulunmayan birçok gemi, deniz ve içsu aracının kaydının yapılamadığı,

-Bakanlıkça yapılan değerlendirmede, kayıt edilemeyen söz konusu gemi, deni ve iç su araçlarının kayıt zorunluluğu dikkate alınarak ve kayda ilişkin kamu yararının gerçekleştirilmesini teminen hazırlanan Bakanlık Makamının 29.03.2019 tarih ve 26467 sayılı talimatının yürürlüğü girdiği,

-Bu itibarla; Liman Başkanlıkları ve yetkili Belediye Başkanlıklarınca sahiplik belgesi yerine geçecek belgeler ve bu belge ile kayıt yapılmasına ilişkin uygulamanın, Bakanlık talimatı uyarınca gerçekleştirileceği,

Meslek Kuruluşlarınca, ticari tekneler için sahiplik belgesi yerine geçen belgenin düzenleme tarihinden geriye dönük olarak tekne sahibinin en az 3 (üç) ay süresince o meslek kuruluşuna üyeliğinin bulunduğuna veya söz konusu teknelerle ilgili bilgi sahibi olunduğuna, özel teknelerin ise barındığı veya bulunduğu tesiste geriye dönük olarak 3 (üç) ay süresince bulunduğuna dikkat edilmesi,

Konunun önemine binaen ilgili yukarıda belirtilen hususlar ve talimata hassasiyetle uyulması ve ilgili Talimat uyarınca Bağlama Kütüğüne yapılacak kayıtlara ilişkin sürenin kısıtlı olması nedeniyle, etkin duyuru yolarıyla tekne sahiplerine, denizcilikle ilgili derneklere , federasyonlara ve kooperatiflere bilgi verilesi istenmektedir.