DUYURULAR

2019 Yılı Seyİr İzİn (Transitlog) Belgesİ Ücretlerİ Hakkında

21/03/2019 Perşembe

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 17.03.2019 tarih ve E.232340 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; 2019 yılında uygulanacak Seyir İzin belgesi ücretleri 14.03.2019 tarih ve E.184639 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile yeniden belirlenmiş olup, 2019 yılı Seyir İzin (Transitlog) belgesi satış ücretleri aşağıda belirtildiği şekliyle uygulanması gerektiği bildirilmektedir.

2019 YILI SEYİR İZİN BELGESİ SATIŞ BEDELLERİ

ÜCRET TUTARI

1- Yabancı Bayraklı Yatlar İçin

50 Euro

2- Türk Bayraklı Yatlar İçin

100 TL

3- 4 Sahipten Fazla Kullanımı İçin (Yabancı Bayraklı Özel Yatların)

Tam Boy (metre) x 60  Euro

4- Yabancı Ticari Yatların Seyri İçin (Turizm Bakanlığından Belgesiz)

Tam Boy (metre) x 30 Euro

Euro cinsinden belirlenen ücretlerin hesaplanmasında, ödemeye ilişkin belgenin düzenlendiği ayın birinci iş günündeki T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilen Euro döviz alış kurunun esas alınacağı belirtilmektedir.