DUYURULAR

Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hİzmetlerİ Yönetmelİğİ Hakkında

16/01/2019 Çarşamba

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan,  "Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği" 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, bahse konu Yönetmelik; Türkiye'nin deniz yetki alanlarında, Türk Boğazları Bölgesinde, kanallarda ve iç sularda kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181231M4-6.htm