DUYURULAR

2019 Yılı ÖTV'sİz Yakıt Uygulamaları Hakkında

25/12/2018 Salı

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 07.12.2018 tarih ve E.92093 sayılı yazısı ile Deniz araçlarında ÖTV’si sıfırlanmış yakıt kullanılmasına 01.01.2004 tarihinden itibaren başlandığı, kararın uygulama esaslarını belirlemek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nin yayımlanarak, 6 Seri nolu (9, 10, 14, 23, 24, 26 ve 31) Tebliğ kapsamında ve yıl içerisinde yapılan değerlendirmeler neticesinde ÖTV’siz yakıt uygulamasına yönelik Bakanlıklarınca her yıl uygulama talimatı yayınlandığı,

Bu itibarla, 2019 yılındaki Yakıt Alım Defter numaralarının “R” harfi ile başlayacağı, uygulamanın kontrol ve takibinin ilgili Tebliğlerdeki esaslar ve ÖTV’siz Yakıt Bilgi Sistemine eklenen Liman Uygulama Talimatı ve Ekleri (9 sayfa) ile Gemi Cinslerine Göre Yakıt Tüketim Kapasite Tespiti doğrultusunda yapılacağı hususları bildirilmektedir.