DUYURULAR

Seyİr Planı 1 (SP1) Bİldİrİmlerİ Tarİh Değİşİklİğİ Hakkında

20/10/2018 Cumartesi

 

SP1 bildirimlerinin 15 Ekim 2018 tarihinden itibaren E-Devlet sistemi üzerinden yapılacağı, SP1 bildirimi için yetkilendirilmek ve https://www.turkiye.gov.tr/kiyi-emniyeti-sp1-raporu-basvurusu adresinden SP1 Raporu oluşturabilmek için gereken belgelerin asılları ile birlikte İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri (GTHM) Merkezi'ne  veya Çanakkale GTHM'ye şahsen veya posta yolu ile başvuru yapılması gerektiği bildirilmişti.

Bu defa, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında SP1 bildirimlerinin E-Devlet sistemi üzerinden 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren yapılacağı belirtilerek SP1 bildirimi için yetkilendirilmek ve https://www.turkiye.gov.tr/kiyi-emniyeti-sp1-raporu-basvurusu adresinden SP1 Raporu oluşturabilmek için başvuru dilekçesi ile kullanıcı tanım tablosunun eksiksiz olarak doldurularak asılları ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Binası'na şahsen ya da posta yolu ile başvuru yapmaları gerektiği bildirilmektedir.