DUYURULAR

Gemİ Cİnslerİ Tanımları (Turistİk Amaçlı Gezİ Teknesİ) Hakkında

29/08/2018 ÇarşambaT.C.Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün  Liman Başkanlıklarına dağıtımlı İlgi (a) yazısında;

-    İlgi (b) yazılarında, deniz turizmi yapılan bölgelerdeki deniz paraşütü, deniz muzu, deniz kayağı gibi faaliyetlerin turistik, spor ve eğlence amaçlı teknelerle gerçekleştirildiği ve bu yapıdaki tekneler için gemi cinsleri tanımları içerisinde bir tanımlama yapılması ihtiyacı hasıl olduğu, bu itibarla, gemi sicili için gemi cinsleri tanımlamalarında "40- Sportif ve Eğlence Amaçlı Tekneler" Başlığı altında;

 "4004- Turistik Amaçlı Gezi Teknesi; 12 kişiden az yolcu taşıyan, turistik, eğlence ve sportif amaçlı, kullanım amacına göre üzerinde bulunan teçhizat ve donanımı (paraşüt donanımı, kayak donanımı v.b.) yetkilendirilmiş klas kurulu tarafından onaylı olan teknelerdir." şeklinde gemi cinsi tanımlaması yapıldığının bildirildiği,

-Turizm sezonunun devam etmesi sebebi ile mağduriyet yaşanmamasını teminen bahse konu gemi cinsine kayıtların 01.10.2018 tarihinden sonraki ilk DEB Sörveyinde yapılması ve konu hakkında ilgililerin bilgilendirilmesi hususu belirtilmektedir.