DUYURULAR

Ahşap İlkel Yapılı Teknelerin Türk Bayraklı Seyir İzin Belgesi ile Yurtdışına Çıkışları Hakkında

29/04/2018 Pazar

 

İlgi: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2018 Tarih ve E.282867 Sayılı Yazısı.

İlgi yazı ile  Ahşap İlkel Yapılı Teknelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca yapılan teknik düzenleme sebebi ile  2018 yılında D.T.O. tarfından basımı yapılacak seyir izin belgeleri üzerinde "Türk Limanları Ticari Yat Kayıt Belgesi" ifadesinin kaldırılması, "Transitlog" ifadesinin sadece Seyir İzin Belgesi'nin İngilizce karşılığı olarak kullanılması, bunun dışında seyir belgelerinin herhangi bir kısmında Transitlog ifadesine yer verilmemesi, ayrıca, Türk bayraklı ticari yatlar için düzenlenecek seyir izin belgelerinde "Ticari" ibaresinin kapak ve içerikten çıkartılması istenmektedir.

Bu kapsamda, ilgi yazı gereği yapılan tüm değişiklikler ile birlikte D.T.O. tarfından hazırlanan Seyir İizn Belgesi  taslak çıktılarının ilgili Bakanlıkça onayı alınarak, Ahşap İlkel Yapılı Teknelerin yurt dışı çıkış ve girişlerinde kullanılması için "Türk Bayraklı Yat Seyir İzin Belgesi" D.T.O. tarafından basıma tamamlanmış olup, Deniz Turizmi sezonunda kullanılmak üzere 20.04.2018 tarihi itibari ile İMEAK DTO Merkez tarafından İMEAK DTO Şubelerine, Temsilciliklerine ve İrtibat Bürolarına dağıtımı tamamlanmış olacaktır.

Bu itibarla,  Ahşap İlkel Yapılı Teknelerin Yurtdışına çıkış ve girişlerinde yapılacak işlemlerde, bu tekneler için özel  hazırlanan "Türk Bayraklı Yat Seyir İzin Belgesi" nin kullanılması ve bu belgeye işlem yapılması önem arz etmekte olduğu bildirilmektedir.