DUYURULAR

Siber Güvenlik Hakkında

20/10/2017 CumaUlaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün 03.10.2017 tarihli ve 76495 bila sayılı yazısı ile, İlgi yazıda, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) yayımlamış olduğu bir karar/resolution (Resolution MSC.428(98)) ile siber risk tehditleri ve güvenlik açıkları konusunda farkındalığı artırmaya acil ihtiyaç duyulduğunu tüm üye ülkelere deklare ettiği,

Anılan kararın, sektör paydaşlarının operasyonel olarak siber risklere karşı dayanıklılığı arttırılmış ve güvenli işlemlerin desteklenmesi yönünde çalışmalarını hızlandırarak; idareleri, klas kuruluşlarını, armatörleri, gemi acentelerini, ekipman üreticilerini, servis sağlayıcılarını, limanlar ve liman tesislerini ve diğer denizcilik sektöründeki tüm menfaat sahiplerini korunmaya yönelik tavsiyede bulunduğu,

Ayrıca, denizyolu ile yük ve yolcu taşımacılığında mevcut ve ortaya çıkan siber tehditler ve güvenlik açıklarına ilişkin detaylar ve tavsiyelerin yer aldığı bir IMO sirküleri (MSC-FAL.l / Circ.3) Denizcilik Siber Risk Yönetimi İle İlgili Kılavuz Rehberi yayımlandığı,

Yukarıda anılan IMO kararı ve rehberi göz önüne alınarak sektör içinde siber risklere karşı hazır bulunmak, denizyolu ile ticaretin sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yapılabilmesi adına önem arz ettiği belirtilmektedir.