DUYURULAR

Bayrak Devleti Uygulamaları Kapsamındaki İdari İşlemlerde Muteber Kabul Edilecek P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketlerine Dair Yönerge Hakkında.

20/06/2017 Salı

 

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından ulusal mevzuat ile üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortasına sahip olması istenen Türk bayraklı gemiler için muteber kabul edilen P&I kulüpleri ve sigorta şirketlerinin oluşturulması amacıyla 2012 yılında hazırlanan "Bayrak Devleti Uygulamaları Kapsamındaki İdari İşlemlerde Muteber Kabul Edilecek P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketlerine Dair Yönerge" nin 30/5/2017 tarihli ve 45168 sayılı Bakan Olur'u ile değiştirildiği,

- Bu değişiklik ile  3. Gruba artık yer verilmeyerek, 2. Grup için başvuru sahiplerinden uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarınca verilmiş A(-) ve üzeri veya buna eş değer bir nota sahip olmaları, sigorta kuruluşunun reasürörleri aracılığıyla sağladığı toplam teminat tutarının 500.000.000 USD'den az olamayacağı ve reasürans anlaşmalarının Türkiye'nin taraf olduğu veya olacağı uluslararası konvansiyonlarda öngörülen sorumluluk limitlerini sağladığını gösteren bir belge sunmaları gibi yeni kriterlerin getirildiği,

    Bu bağlamda, anılan Yönerge'nin intibak ve geçiş hükümlerini içeren 13 üncü maddesi uyarınca, hali hazırda listede bulunan P&I kulüpleri ve sigorta şirketleri, yönergenin yürürlüğe girdiği 30/5/2017 tarihinden itibaren 6 ay süre ile muteber listede kalmaya devam edecekleri ve bu süre içerisinde de, listede yer almak isteyen firmaların yeni yönerge hükümlerine göre başvuru yapmalarının gerektiği belirtilmekte olup yönergenin son haline www.denizticareti.gov.tr adresinden erişim sağlanabilmektedir.