DUYURULAR

MEGA YATLAR ile ilgili 19.07.2023 tarihli Kanun Hk.

19/07/2023 Çarşamba

T.C.

KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIGI

Yatırım ve Isletmeler Genel Müdürlüğü

 

Sayı:    E-29622684-318.02-3084805

Konu : Mega Yatlar

DAGITIM YERLERINE

 

Ülke turizmine ve tanıtımına katkı sağladığı degerlendirilen ve boylan 39 metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatlar Türk karasularında faaliyetleri 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 42/A maddesi ile

Deniz Turizmi Yönetmenliği Uygulama Tebliğinin 18 inci maddesinde düzenlenmiştir.

 

Bakanlığımıza ulasan bilgilerden yabancı bayraklı ticari yatların faaliyetlerinde tereddütler yaşandığı, yurtdışından yolcusu ile gelen boylan 39 metrenin üzerinde olan ve Bakanlığımızdan faaliyet izin belgesi alınmayan yabancı bayrakla ticari yatlar için. Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 47 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca metre boyuna göre ücret alınarak seyrine izin verildiği anlaşılmaktadır.

 

Diğer taraftan. Deniz Turizmi Yönetmenliğinin 47 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca. yurtdışından yolcusu ile gelen yabancı bayraklı ticari yatların seyrine Bakanlıkça her yıl metre boyuna gore belirlenen miktarda altyapı hizmetlerine katkı payı alınarak izin verilmektedir.

 

Ancak. uygulama karşılaşılan sorunlan önlemek amacıyla Deniz Turizmi Yönetmenliğinin 47 nci maddesine yine 19.10.2022 tarihinde eklenen altıncı fıkrasında: "Boylar otuz dokuz metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatların Türk karasularında faaliyet göstermeleri ve seyri 42/4 maddesine tabidir." hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu kapsamda. boylan 39 metrenin zerinde olan yurtdışından yolcusu ile gelen yabancı bayraklı yatların da Deniz Turizmi Yönetmenliğinin 42 A maddesine göre

Bakanlığımızdan faaliyet izin belgesi alması zorunludur.

 

Buna gore. boylar 39 metrenin üzerinde olan ve Bakanlığımızdan faaliyet izin belgesi almayan yabancı bayraklı ticari yatlar icin, Deniz Turizmi Yönetmenliğinin 47 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca metre boyuna göre ücret alınarak seyir izni verilmemesi, bu sekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen yatlara 2634 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının

"'izin süresi sonunda yeniden süre verilmeyen ve Türk karasularından ayrılmayan yatlar hakkında 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri uygulanır." seklindeki amir hükmü uyarınca islem tesis edilmesi için ilgili Bakanlığa bildirimde bulunulması hususunda bilginizi ve uygulamanın buna göre yapılmasına iliskin bağlı birimlerinize gerekli talimatın verilmesi hususunda gereğini arz/rica ederim.

 

NEŞE ÇILDIK