DUYURULAR

Yabancı Bayraklı Mega Yatlar Hakkında

14/04/2023 Cuma

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 10.04.2023 tarih ve 3661049 sayılı yazıda özetle;

Odamızın 12.01.2023 tarih ve 160/36 sayılı sirküleri ile duyurusu yapılan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 10.01.2023 tarih ve 3329604 sayılı yazısında da belirtildiği üzere, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 29 uncu maddesine eklenen üçüncü fıkra kapsamında Türk Karasularında turizm amaçlı faaliyet göstermek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin talep eden yabancı bayraklı ticari yat işletmelerine 2023 yılında uygulanacak sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı payı miktarlarının bildirildiği,

Ancak, yabancı bayraklı ticari işletmelerden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletilen kısa süreli izin talepleri üzerine, bu taleplerin de değerlendirilmesini teminen, 10 günü geçmeyecek şekilde (10 gün dahil) talep edilen faaliyet izinlerinde 2023 yılı için belirlenen sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı payı miktarlarının yarısının tahsil edilmesi, 10 günü geçecek şekilde izin talep edilmesi halinde ise 30 gün için belirlenen ücretin tamamının tahsil edilerek faaliyet izni verilmesinin Bakanlık Makamının 06.04.2023 tarihli ve 3650619 sayılı Oluru ile uygun görüldüğü belirtilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/70616?fileName=281_1097_yabanc_bayrakl_mega_yatlar.pdf