DUYURULAR

Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

24/02/2023 Cuma

 

"Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6860)" 24.02.2023 tarih ve 32114 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Yönetmelikte yapılan değişiklik ile Deniz Turizmi Tesislerinin Genel Özelliklerini Belirten (5). Maddesinin, (3). Fıkrasının ikinci cümlesi;

"Yat Limanlarında, konaklama tesisi veya yatçı konaklama ünitesinin yatak kapasitesi, bağlama kapasitesinin %20'sini ve altmış yatağı aşamaz" şeklinde düzenlenmiştir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/70216?fileName=0_0_deniz_turizmi_y_netmeli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik.pdf