DUYURULAR

Cumhurbaşkanlığı Kararı Hakkında

23/12/2022 Cuma

 

Bazı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin belirtildiği "Cumhurbaşkanlığı Kararı" (Karar Sayısı 6561) 15 Aralık 2022 tarih ve 32044 sayılı Resmî Gazete yayımlanmıştır.

Bahse konu Cumhurbaşkanlığı Kararı Ek'inde;

- 1974 Yolcuların ve Bagajların Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesine Ait 2002 Protokolü,

-1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolü,

yer almaktadır.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/69410?fileName=917_3881_cumhurba_kan_karar_hk_3881_917.pdf