DUYURULAR

TÜRKİYE İbaresinin Kullanılması Hakkında

30/09/2022 Cuma

 

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 28.09.2022 tarih ve E-653546 sayılı yazıda;

4.12.2021 tarihli ve 31679 sayılı  Resmî Gazete‘de yayımlanan 2021/24  sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile "Türkiye" markasının ulusal ve uluslararası mecrada ülkemizin çatı markası olarak kabul edildiği, "Türkiye" markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında; başta diğer devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkiler, her türlü faaliyet ve yazışmalarda "Turkey", "Turkei", "Turquie" vb. ibareler yerine "Türkiye" ibaresinin kullanımı yönünde hassasiyet gösterilmesinin istendiği,

Bu kapsamda;

a) İdarelerince UMURBEY, E-Denizcilik ve benzeri uygulamalar üzerinden düzenlenen her türlü belgede (Denize Elverişlilik Belgesi, Tonilato Belgesi, Gemi Sicil Tasdiknamesi vb.) yer alan "Turkey" ibaresinin "Türkiye" olacak şekilde değiştirilmesine yönelik çalışmanın Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nca yapılması,

b) İdarelerince Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından yazıları tarihinden itibaren gerçekleştirilecek Türk Bayraklı gemilerin belgelendirme işlemlerinde "Turkey" yerine "Türkiye" ibaresinin kullanılması, plan onayları, merkez ofis ile olan yazışmalar ile Ülkemizin adının kullanıldığı tüm alanlarda bu hususa dikkat edilmesi,

c) Türk bayraklı gemiler ile bu gemilerin işleten/donatanlarının uluslararası kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirdikleri tüm faaliyet ve yazışmalarında "Türkiye" ibaresini kullanmaları yönünde bilgilendirilmelerinin sağlanması,

gerektiği belirtilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/68369?fileName=695_2892_t_rkiye_ibaresinin_kullan_lmas_hk.pdf