DUYURULAR

Açık Deniz Stajları Hakkında

29/07/2022 Cuma

 

Denizcilik eğitimi alan öğrencilerin gemilerde staj yapma imkanlarının arttırılmasına yönelik olarak, liman cüzdanlarına Sicil Liman Başkanlıklarına müracaat etmeleri halinde, güverte stajyerine ilave olarak gemici ve makine stajyerine ilave olarak yağcı yeterliklerini de işletebilmektedirler. Bu durumda olan öğrencilerin gemilerde staj yapmalarına yardımcı olmak üzere gemilerin asgari donatım sertifikalarında mevcut 1 gemici ve 1 yağcı yeterliliğindeki gemiadamı yerine, liman cüzdanlarına ikinci yeterlilik olarak gemici veya yağcı yeterliliklerini de işleten stajyerlerin istihdam edilebileceği hususunu bilgilerinize arz/rica ederiz.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/67674?fileName=538_2497_a_k_deniz_stajlar_1_.pdf