DUYURULAR

Kılavuzluk ve Römorkörcülük ile Fener ve Tahlisiye Tarifesinde Ceza Oranlarında Değişiklik

22/07/2022 Cuma

 

 

5801 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ‘' 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar‘' 21.07.2022 tarih ve 31899 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında ; 21.07.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı gereği Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan tarifelerde  5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği ücretlerin ödenmemesi veya geç ödenmesi durumunda uygulanacak ceza oranlarında yapılan değişiklik ile 1,60 olan ceza oranlarının 2,50 olarak güncellendiği ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün web sayfasında tarifeler bölümünde yayımlandığı belirtilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/67655?fileName=536_2487_k_lavuzluk_ve_r_mork_rc_l_k_ile_fener_ve_tahlisiye_tarifesinde_ceza_oranlar_nda_de_i_iklik.pdf