DUYURULAR

Yönetmelik Değişikliği Hakkında

17/06/2022 Cuma

 

 

"Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Ulaştırma Alt Yapı Bakanlığı tarafından 18 Haziran 2022 tarih ve 31870 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişikliklerle,

-Yönetmelik kapsamı için belirlenmiş olan 1.000 GT alt sınır, 50 GT'a indirilerek ve kabotaj hattında veya içsularda sefer yapan ana sevk sistemini çevre dostu bir enerji kaynağına dönüştürecek 50 GT üzeri ticari gemi, deniz ve içsu araçları eklenmek suretiyle kapsam genişletildiği,

-Mevcut Yönetmelik'teki "Gemi" tanımı değiştirilerek, tanıma "Milli Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olma" koşulu eklendiği,

-Mevcut Yönetmelik'te "Londra Metal Borsası (London Metal Exchange-LME) çelik hurda (LME steel scrap) değerinin %75'i baz alınarak belirlenecek ton başına döviz cinsinden güncel hurda fiyatı" şeklinde yer verilen "Hurda Fiyatı", yapılan değişiklikle "Londra Metal Borsası internet sayfasında ilan edilen Türkiye için navlun dahil hurda çelik kapanış fiyatlarına ilişkin listedeki 1 aylık kontrat değeri baz alınarak belirlenecek ton başına döviz cinsinden başvuru tarihindeki hurda fiyatı" şeklinde düzenlendiği,

-"Klas kuruluşu" tanımı değiştirilerek, Türk Loydu dışında Tanınmış Kuruluşlar Kodu (Recognized Organizations Code) ikinci bölüm gereklerini karşıladığına dair bir Bayrak Devleti tarafından uygun bulunan klas kuruluşları da kapsama alındığı,

-Mevcut tanımlara "Dönüşüm maliyeti: "Makine dönüşüm için yapılan proje, klas kuruluşu, işçilik ve yeni makinenin KDV dahil bedeli" şeklinde yeni bir tanım eklendiği,

-Teşvik tutarının, mevcut Yönetmeliğe göre hesaplanacak tutarın fosil yakıt kullanacak gemi için 1,5, LNG ve hibrit sistemler de dahil olmak üzere alternatif çevre dostu bir enerji kaynağı kullanacak gemi için 2,5 katı olarak uygulanacağı hükme bağlandığı,

-Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurulabileceği, ayrıca her yıl Haziran ayı içinde başvuru alınabileceği ifade edilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/67544?fileName=464_2266_y_netmelik_de_i_ikli_i.pdf