DUYURULAR

Deniz Turizmi Araçlarının Belgelendirme İşlemleri Hakkında

11/02/2022 Cuma

 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 07.02.2022 tarih ve 2169977 sayılı yazıda özetle;

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belgelendirilen deniz turizmi araçlarının belgelendirme iş ve işlemlerinde uygulama birliğinin sağlanması, bu iş ve işlemlerin mahallinde ve süratle çözümlenmesi için; Deniz Turizmi Yönetmeliğin 25'inci maddesinde yer alan dalabilir deniz turizmi araçları ile 26'ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan yüzer deniz turizmi araçlarının belgelendirme, denetim iş ve işlemlerinin Valilikler (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) tarafından yürütülmesi hususunun Bakanlık Makamının 21.01.2022 tarihli ve 1772206 sayılı Oluru ile uygun görüldüğü belirtilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/55678?fileName=114_1139_deniz_turizmi_ara_lar_n_n_belgelendirme_i_lemleri_hk.pdf