DUYURULAR

Ege Denizi'nde Yer Alan Dalışa Yasak Sahalara İlişkin Koordinat Listesinde Değişiklik

07/01/2022 Cuma

 

“Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Bölgelerde Dalış Yasağı Uygulanmasına Dair 5/4/2016 Tarihli ve 2016/8743 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Ege Denizi’nde Yer Alan Dalışa Yasak Sahalara İlişkin Koordinat Listesinde Bulunan E17 Numaralı Sahaya Ait Koordinatların Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5068)” 06.01.2022 tarih ve 31711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, Ek’te sunulmaktadır.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/54971?fileName=28_111_ege_denizinde_yer_alan_dal_a_yasak_sahalara_ili_kin_koordinat_listesinde_de_i_iklik.pdf