DUYURULAR

COVID-19 Aşı Uygulaması Hakkında

14/01/2022 Cuma

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 21.12.2021 tarih ve 3723 sayılı yazısında ;

Ülkemizde ikamet etmeyen ve oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişilere, talep etmeleri halinde COVİD-19 aşısı uygulanıp uygulanmayacağı ve ücret alınıp alınmayacağı hususundaki talebinize istinaden aşı talep eden kişilerin aşıya erişiminin sağlanması önem arz ettiğinden ülkemizde ikamet etmeyen ve oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişilere;

* Aşı uygulanması esnasında sağlık kuruluşları tarafından Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi Ek-2A listesinde bulunan S100041 kodu altında uygulama ücreti alınacak olup ayrıca aşı bedeli alınmayacağı,

* Sağlık İl Müdürlüklerinde görevli HSYS il yöneticileri tarafından yetki verilmiş kişilerin gözetiminde, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış sağlık kuruluşlarında yapılabileceği bildirilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/55010?fileName=30_165_cov_d_19_a_uygulamas_hk.pdf