DUYURULAR

Deniz Turizmi Araçları Açık İçki Satış Belgesi Süre Uzatımı Hakkında

20/08/2021 Cuma

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol  Dairesi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasında (https://www.tarimorman.gov.tr/TADB/Duyuru/235/2021-Yili-Sure-Uzatim-Islemleri-31_08_2021-Tarihine Uzatildi) yayımlanan ve  Ek'te sunulan duyuruda özetle;

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ticari hayatlarına olağan şekilde devam edemeyen veya işyerlerini açamayan, bunun yanında genellikle turistik yerlerde bulunan afet bölgelerinde faaliyet gösteren belge sahibi vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla,  2021 yılı Satış Belgesi süre uzatım işlemlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı Makamı'nın olurları ile 31 Ağustos 2021 tarihine kadar uzatıldığı,

2021 yılı süre uzatım işlemini gerçekleştiremeyen belge sahibi vatandaşların belge bedeli yatırılmasının dışında, ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın il veya ilçe müdürlüklerine başvurması ve müdürlüklerde herhangi bir ek işlem yapmasına gerek bulunmadığı,

Süre uzatım işlemi ödemelerinin, Ziraat Bankası internet şubesi üzerinden Ödemeler > Diğer ödemeler > Diğer kurumlar > Tob-Tütün Ve Alkol D.Bşk. (M.Tapdk) Online Yeni Satış Belgesi ve Süre Uzatım işlemi seçeneği ile ulaşılan sayfadan "Referans No (Sicil Numarası)" belirtilerek yapılacağı belirtilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/53231?fileName=862_2305_deniz_turizmi_ara_lar_a_k_i_ki_sat_belgesi_s_re_uzat_m_.pdf