DUYURULAR

SP-1 Bildirimleri Hakkında

18/06/2021 Cuma

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 14.06.2021 tarih ve E-53900483-130.04.03-37127 sayılı yazıda özetle ;

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği kapsamında Türk Boğazlarında seyir yapan gemilerin kaptan, donatan ya da acenteleri tarafından Seyir Planı-1 (SP-1) formlarının doldurularak  ilgili Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine gönderilmekte olduğu,  Bu bildirimlerin  halihazırda e-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden sunulan hizmet ile gerçekleştirildiği,

Bununla beraber, limanlara gelen gemilerin gelişleri ve ayrılışları öncesi liman başkanlıklarına yapılan bildirimlerin 2018 yılından bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Liman Yönetim ve Bilgi Sistemi (LYBS) ile entegre halde çalışan Liman Tek Pencere (LTP) Sistemi üzerinden gerçekleştirildiği, LTP Sisteminde kullanılan gemi, liman, yük ve tehlikeli yük gibi referans bilgileri LYBS uygulamasından alınmakta olduğu,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, liman geliş/gidiş ile SP-1 bildirimlerinin harmonize edilebilmesi ve bildirimlerde kullanılan verilerin standart hale getirilmesi amacıyla bir çalışma gerçekleştirildiği, söz konusu çalışma ile ayrıca SP-1 bildirimlerinin LYBS uygulaması üzerinden yapılabileceği belirtilerek

1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Türk Boğazlarına gelecek gemiler için SP-1 bildirimlerinin LYBS uygulamasına eklenen "Sefer Planı İşlemleri" menüsü kullanılarak https://lybs.uab.gov.tr adresinden gerçekleştirileceği,  geçerli bir acente tanıtım kartına sahip kişilerin ilave bir yetkilendirme işlemine ihtiyaç duymadan TC Kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile giriş yapabilecekleri,  gemi acentesi dışındaki kullanıcıların yetkilendirme işlemlerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından mevcut uygulama çerçevesinde devam edileceği ifade edilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/52589?fileName=617_1677_sp_1_bildirimleri_hk.pdf