DUYURULAR

Gemiadamlarının STCW Sürelerinin Uzatılması Hakkında

11/06/2021 Cuma

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan 28.05.2021 tarih ve 33606 sayılı yazı ile 23.03.2021 tarihli yazılarında, koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamı Yeterlik Belgesi, GMDSS Radyo Operatör Belgeleri, STCW Sertifikaları ile Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgelerinin geçerlik tarihlerinin 30.06.2021 tarihine kadar uzatıldığının bildirildiği,

Ülkemiz çapında 01.06.2021 tarihinden itibaren normalleşme sürecine girileceği gözönüne alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılan değerlendirmeler neticesinde gemiadamlarına verilen Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamı Yeterlik Belgesi, GMDSS Radyo Operatör Belgeleri, STCW sertifikalarının geçerlik tarihlerinin tekrar uzatılmamasının planlandığı,

Bu itibarla, yeterlik belgesi veya kontrat süresi sona eren Gemiadamlarının 30.06.2021 tarihine kadar gemiden ayrılmalarını teminen, gemiadamı değişimlerinin planlanması, gemiadamı değişimini sağlamak üzere uygun limanlara uğrak yapılması ve ülkemiz limanlarına sefer planlanması da dahil olmak üzere gerekli tüm önlemlerin alınması gerektiği belirtilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/52488?fileName=555_1570_gemiadamlar_n_n_stcw_s_relerinin_uzat_lmas_.pdf