DUYURULAR

Çanakkale Boğaz Geçişleri Hakkında

28/05/2021 Cuma

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 25.05.2021 tarihli ve E-19463099-130.04.03-32260 sayılı yazıda, Halen yapımı devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü’nün inşasında son aşamaya gelindiği, köprü inşaatının bu aşamasında, 01 Haziran 2021 tarihinden itibaren askı halatlarının montajının hemen akabinde tahliyelerin montaj işlemlerine başlanacağı, bahsi geçen montaj işlemlerinin başlaması sebebiyle 70 metre ve üstü hava çekimi olan deniz araçlarının köprünün bağlantı halatlarından dolayı emniyetli bir şekilde geçişinin mümkün olmayacağı belirtilmektedir.

Bu bağlamda, can ve mala zarar gelmemesi ve seyir emniyetinin azami düzeyde tesisi amacıyla, "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği (TBDTY)" ile bu Yönetmeliğe bağlı olarak yürürlüğe konulan "TBDTY Uygulama Yönergesi’nin ilgili hükümlere istinaden, 01 Haziran 2021 tarihinden itibaren 70 metre ve üzeri hava çekimi olan gemilerin/deniz araçlarının Çanakkale Boğazından geçişine izin verilmeyeceği bildirilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/52474?fileName=552_1557__anakkale_bo_az_ge_i_leri_hk.pdf