DUYURULAR

Deniz Turizmi Araçları Açık İçki Satış Belgesi Süre Uzatımı

21/05/2021 Cuma

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasında (https://www.tarimorman.gov.tr/TADB/Duyuru/233/Satis-Belge-Bedellerinin-Yatirilmasina-Iliskin-Yeni-Duyuru ) yayımlanan ve Ek'te sunulan duyuruda özetle;

"Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" 14'üncü maddesi uyarınca, 2021 yılı süre uzatım işleminin, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle 31.05.2021 tarihine kadar uzatıldığı,

Koronavirüsle mücadele normalleşme süreci çerçevesinde, ticari hayatlarına olağan şekilde devam edemeyen ve işyerlerini açamayan belge sahibi vatandaşların mağduriyetlerinin ve hak kayıplarının önlenmesi adına, 2021 yılı süre uzatım işlemleri için belge bedeli yatırılması son gününün, Bakanlık Makamının olurları ile daha önce tanınan ek süreye ilave iki aylık süre daha eklenerek 02.08.2021 olarak güncellendiği belirtilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/52384?fileName=516_1440_deniz_turizmi_ara_lar_a_k_i_ki_sat_belgesi_s_re_uzat_m_hk.pdf