DUYURULAR

Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinde Değişiklik

09/04/2021 Cuma

 

"Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"  Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 07.04.2021 tarih ve 31447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu Tebliğ değişikliğinde özetle;

Deniz Turizmi Tesisi ve Deniz Turizmi Aracı Turizm Yatırım Başvurularında istenen İmza sirküleri aranma şartı kaldırılmış,

Mülkiyette veya kiralık olmak üzere 60 yatak kapasitesine sahip yabancı yat işletmelerinin turizm işletmesi belgesi taleplerinde şirket yetkilisinin imza sirküleri aranma şartı da kaldırılarak söz konusu Tebliğ yayımı tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/41872?fileName=389_1166_deniz_turizmi_y_netmeli_i_uygulama_tebli_inde_de_i_iklik.pdf