DUYURULAR

Ana Arama Kurtarma Koordİnasyon Merkezİ (AAKKM) İletİşİm Bİlgİlerİ

05/03/2021 Cuma

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 10.02.2021 tarihli ve 7772 sayılı ekte sunulan yazıda,

17.10.2020 tarih ve 31277 sayılı Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama ve Kurtarma Yönetmeliği çerçevesinde,  Denizcilik Genel Müdürlüğü Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM)’nin deniz ve hava vasıtalarının arama ve kurtarma (AK) hizmetinin koordinasyonunu ve işbirliğini sağlayan ve halin icabına göre kanunlar, uluslararası çok taraflı ve/veya ikili sözleşmeler esaslarına göre komşu ve ilgili ülkelerle de Arama Kurtarma Bölgesi içinde ve/veya dışında icra edilecek AK faaliyetleri için koordinasyon ve işbirliği kuran merkez olarak görevlerine devam etmekte olduğu bildirilmektedir.

Merkezin söz konusu görevlerin yanı sıra denizcilikte meydan gelen tüm olağandışı durumlarda da ilk irtibat noktası ve koordinasyon merkezi hizmeti verdiği ifade edilmekte olup, son zamanlarda vuku bulan gerek deniz haydutluğu olaylarının AAKKM ile zamanında paylaşılmaması, gerekse yabancı askeri unsurlarca Türk bayraklı gemilerimize çıkma taleplerinden dolayı olağandışı olaylara müdahalede herhangi bir aksamaya mahal vermemek amacıyla 7/24 esasına göre hizmet veren AAKKM'nin güncel iletişim bilgilerinin yeniden duyurulması ihtiyacının hasıl olduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla, AAKKM iletişim bilgilerinin Ek'de yer alan bilgilere göre güncellenmesi, gemilerin deniz haydutluğu, deniz zorbalığı tehditlerinde veya olaylarında ve bölgesel askeri güçler tarafından herhangi bir uygulamaya tabi tutulmaları durumunda ivedilikle AAKKM'ye bilgi vermeleri gerektiği, Türk bayraklı olmayan ancak Türk sahipli gemilerin de anılan konularla ilgili AAKKM ile irtibat kurmaları halinde mevzuatın verdiği yetki dahilinde gerekli her türlü yardımın ilgili Kurumlarla koordinasyon halinde sağlanacağı, Türk bayraklı veya Türk sahipli olmayan ancak Türk gemi insanlarımızın istihdam edildiği gemilerin ilgililerinin de deniz haydutluğu olayları ile ilgili AAKKM'ye bilgi vermeleri halinde uluslararası kurallar uyarınca ilgili Kurumların ve olay bölgesindeki resmi merkezlerin bilgilendirilebileceği belirtilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/30627?fileName=170_523_ana_arama_kurtarma_koordinasyon_merkezi_aakkm_ileti_im_bilgileri.pdf