DUYURULAR

2021 Yılı Katkı Payları, Plaket, Belge Ücreti ve Seyir İzin Belge Ücretleri

05/02/2021 Cuma

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nden alınan 01.02.2021 tarih ve 1089478 sayılı Ekte sunulan yazıda;

Bakanlık Makamının 26.01.2021 tarih ve E.1043856 sayılı uygun görüşü ile ikinci bir onay alınana kadar, Deniz Turizmi Yönetmeliği uyarınca katkı payı, teminat, belge, plaket ve seyir izin belgesi ücretlerinin 2021 yılı için 2020 yılında belirlenen ücretler çerçevesinde uygulanması,

Müessese harç miktarlarının ise, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenerek yazı ekinde gönderilen listede belirtilen miktarlarda uygulanmasının uygun görüldüğü belirtilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/29884?fileName=129_398_2021_y_l_katk_paylar_plaket_belge_creti_ve_seyir_izin_belge_cretleri.pdf