DUYURULAR

Danıştay 10. Daire Başkanlığı'nın Kararı

15/01/2021 Cuma

 

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan 13.01.2021 tarih ve 1919 sayılı yazıda, 16.10.2018 tarihli ve 80368960-165.99-E.77157 sayılı yazılarında Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkları ile Bureau Veritas Deniz ve Gemi Sınıflandırma Hizmetleri Ltd. Şti. (BV) arasında imzalanan 10/03/2017 tarihli Yetki Devri Protokolünün yürütmesinin durdurulmasına dair Danıştay 10. Dairesince alınan ara karar nedeniyle söz konusu protokolün iptal edildiğinin bildirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla; bu defa Danıştay 10. Daire Başkanlığı'nın 09.09.2020 tarihli ve E.2017/1615, K.2020/2861 sayılı kararı ile bahse konu davada Danıştay 10. Dairesince davanın reddine karar verilmiş olduğu ve söz konusu karar çerçevesinde, Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği kapsamında işlemlerin yapılarak, 11.01.2021 tarihli ve E-80368960-165.99-1753 sayılı yazıları ile Bakanlıkları ve BV Kuruluşu arasında 10/03/2017 tarihinde imzalanan Yetki Devri Protokolünün tekrar geçerlilik kazandığı ve bahse konu protokol kapsamında yetki devri yapılan sörvey ve belgelendirme faaliyetlerine yazıları tarihi itibarıyla tekrar başlanabileceğinin  anılan kuruluşa bildirildiği belirtilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/29576?fileName=51_226_dan_tay_10_daire_ba_kanl_n_n_karar_eimza.pdf