DUYURULAR

Gemİ Sİcİlİ İşlemlerİ Hakkında

11/01/2021 Pazartesi

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 04.01.2021 tarih ve E-80368960-125.99-73352 sayılı yazısı ile, 28.12.2020 tarihli ve E-80368960-125.01.01-69838 sayılı yazılarında gemi sicil işlemlerinde gemi ilgililerinden talep edilen bazı belgelerin gerek mevzuatta yapılan değişiklikler ve gerekse Genel Müdürlükleri uhdesinde geliştirilerek kullanılan yeni programlar neticesinde istenilmesine gerek kalmadığından bahisle, bundan böyle sicil işlemlerinin Umurbey Sistemi’nde yayımlanmış olan yeni cetveller çerçevesinde yapılmasının bildirildiği,

28.12.2020 tarihli ve E-80368960-125.01.01-72738 sayılı yazılarında ise gemi,  deniz ve içsu araçlarının sicil işlemlerine yönelik vatandaş başvuruları için Umurbey Vatandaş Portalı E-Devlet Entegrasyonu çalışmalarının tamamlandığı ve bütün gemiler için yazılarında belirtilen tüm işlemlere ilişkin vatandaşların başvurularını “Umurbey Denizcilik Vatandaş Portalı Girişi" (https://www.turkiye.gov.tr/uab-umurbey--denizcilik-vatandas-portal-girisi-5190) adresinden 01.01.2021 tarihi itibariyle yapabileceğinin ifade edildiği belirtilmektedir.

Gemi ilgililerinin yapılacak başvurularda sıkıntı yaşamaması amacıyla başvuruların ve işlemlerin nasıl yapılacağını açıklayıcı metin ve videoların Vatandaş Portalında ve https://umurbey.uab.gov.tr/Vatandas/VatandasSSS adresinde paylaşıldığı, ülkemizde yaşanan yoğun pandemi riski nedeniyle tüm işlemlerin en az temasla yapılması gerekliliği ve vatandaşın ilgili kamu kurumuna gitmeden işlemlerini en kolay yoldan yapabilmesi stratejilerine istinaden, 15.01.2020 tarihinden itibaren Liman Başkanlıklarından bu hizmetin verilmeyeceği, Bağlama Kütüğü dâhil tüm işlem başvurularının adı geçen portal üzerinden gerçekleştirileceğine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapılması hususları bildirilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/29439?fileName=13_37_gemi_sicili_i_lemleri_hk_37_13.pdf