DUYURULAR

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18/12/2020 Cuma

 

"Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 16 Aralık 2020 tarih ve 31336 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (Karar No:3305)

Söz konusu Yönetmeliğin "Trafik ayırım şeridinde seyretme güçlüğü olan gemiler" başlıklı 26. Maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "tehlikeli yük taşıyan gemiler" ibaresi yeniden düzenlenerek "Konteyner ve Ro-Ro gemileri hariç olmak üzere tehlikeli yük taşıyan" şeklinde değiştirilmiş olup yayınlanan Yönetmelik ile getirilen tüm değişiklikler Ek'li karşılaştırma tablosunda gösterilmiştir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/19152?fileName=1397_4564_t_rk_bo_azlar_deniz_trafik_d_zeni_y_netmeli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik_eimza.pdf