DUYURULAR

Günübirlik Gezi Teknelerinin Kara Sörveyleri Hakkında

20/11/2020 Cuma

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan 17.11.2020 tarih ve 64239 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

29.05.2020 tarih ve 31139 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gemilerin Teknik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Geçici Madde-1'e dayanarak, kara sörveyi tarihi geçmiş olan saç yapılı günübirlik gezi teknelerinin, sualtı görüntü sörveyi kaydı yapılması şartıyla kara sörveyinin 31 Ekim 2021 tarihine kadar uzatılmasının talep edildiği,

Konuyla ilgili olarak Genel Müdürlüklerince yapılan inceleme neticesinde, saç yapılı günübirlik gezi tekneleri için Genel Müdürlüklerinin 17.06.2020 tarihli 32551 sayılı yazılarında belirtilen "Salgın nedeniyle yaşanılan ve/veya yaşanılacak yoğunluk kaynaklı karaya çekilemeyen ve kara sörveyi yaptıramayan gemiler; Bakanlıklarınca kamera ile su altı sörveyi yapmak için yetkilendirilmiş ve geçerli belgesi bulunan firmalar vasıtasıyla denetim personeli eşliğinde ilgi Yönetmelik kapsamında su altı sörveyleri ile birlikte deniz sörveyi yapılarak, uygun bulunması halinde 1 (bir) yıl süreli Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenecektir." hükmü gereği kamera ile su altı sörveyi ve deniz sörveyi yapılarak 1 (yıl) süreli Denize Elverişlilik Belgesi almalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/18797?fileName=1288_3168_g_n_birlik_gezi_teknelerinin_kara_s_rveyleri_hk.pdf